Den grønne bane

Langs den danske jernbane er der 4500 ha naturområde - svarende til ca. 9000 fodboldbaner. Jernbaneterrænernes skov, krat og grusarealer er guf for sjældne plante- og dyrearter. Særligt de nedlagte baneterræner har et helt unikt klima, som man ikke ser andre steder i Danmark.

I Banedanmark arbejder vi målrettet på at fremme naturen og biodiversiteten på områderne langs jernbanen. Det gør vi ved at skabe de bedst mulige betingelser for dyre- og plantelivet langs banen.

Her kan du få indblik i hvad Banedanmark gør for at fremme naturen langs banen.

LÆS MERE OM BIRKEMUSEN, VANDHULLER OG BLOMSTERNE LANGS BANEN

Jernbanen kan være med til at øge biodiversiteten  i danmark

Nyheder fra den grønne bane