Betonfundamenter til kørestrøm bankes i jorden ved Næstved

Cirka 300 betonfundamenter skal i jorden i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen.

Vores entreprenør går nu i gang med at banke 300 betonfundamenter ned i jorden i forbindelse med elektrificeringen af Ringsted-Femern Banen. På Næstved Station og gennem Næstved by begynder arbejdet i slutningen af marts måned og løber frem til midt på sommeren.

Fundamenterne skal bankes op til 8 meter ned i jorden, og det kan give en del vibrationer i de nærmeste huse, mens arbejdet står på.

Det kan opleves voldsomt for dig som nabo – specielt i huse med 1. sal, kan vibrationer og rystelser mærkes i en kortere periode. Vores entreprenør anvender alarmudstyr på maskinerne, som sikre, at gældende grænseværdier på området overholdes.

Opsætningen af et enkelt betonfundament tager typisk omkring en time, hvorefter arbejdet rykker videre. Det betyder at støj og vibrationer kun er i kortere tid ud for de enkelte beboelser.

Fotoregistrering og vibrationsmålere
Der er opsat vibrationsmålere på flere udvalgte husfacader, og en lang række huse er blevet fotoregistreret. Det gør vi for at sikre dokumentation i forbindelse med evt. sætningsskader, og for at kunne se tilstanden af husfacaden før vores arbejde.

Natarbejde i perioder
I udgangspunktet arbejder vi i dagtimerne, men der vil i perioder være både nat- og weekend-arbejde. Vi beklager eventuelle gener i den forbindelse.