Filmoptagelser og uddeling af materiale

Se retningslinjerne for filmoptagelser og uddeling af materialer

Film-, tv- og radiooptagelser:

Det kræver en tilladelse at optage til film, radio eller tv på perronerne. Alle henvendelser vedrørende optagelser på perroner rettes til Banedanmarks pressevagt på telefon 8234 1313 eller på mail presse@bane.dk

Som hovedregel giver vi tilladelse til film- og videooptagelser på perronerne, og samtidig sørger vi for, at der er det rette sikkerhedsniveau under optagelserne. Banedanmark vurderer ud fra omfanget af optagelserne, hvilket sikkerhedsniveau der er nødvendigt.

Større optagelser såsom til spillefilm eller tv-serier kræver af sikkerhedsmæssige årsager typisk en jernbanesikkerhedsplan og uddannet vagtpersonale på perronen. Udgifterne til dette dækkes af filmholdet. 

Mindre optagelser såsom interview til tv, radio eller andre medier kræver en tilladelse fra Banedanmark. Den kan enten downloades fra vores hjemmeside eller fås ved at henvende sig til Banedanmarks pressevagt på telefon 8234 1313. Tilladelsen skal medbringes og forevises, hvis man bliver adspurgt.

På Banedanmarks hjemmeside ligger der desuden informationer om, hvilke muligheder og retningslinjer der er, når man ønsker at optage fra perroner eller stationsområder.

 

Uddeling:

Uddeling af materialer, mad, drikkevarer og lignende på perronerne er ikke tilladt. Perronen er et sted, hvor opmærksomheden skal være på at stige af og på toget, og vi ønsker derfor ikke, at passagererne forstyrres unødigt.

Uddeling kan i stedet foregå på det øvrige stationsområde eller på stationens forplads. Dette skal forinden være aftalt med ejeren af arealet. Det være sig Banedanmark, DSB eller den respektive kommune.