Ombygning af køreledningsanlæg på Fyn

Banedanmark ombygger køreledningsanlægget mellem Tommerup og Holmstrup i perioden januar - april 2022.

Banedanmark er i gang med at give den danske jernbane et historisk løft, der vil gøre den mere effektiv, mere driftssikker og mere klimavenlig. Formålet er at gøre banen klar til fremtidens el-tog, der er en vigtig del af den grønne omstilling og bliver en stor forbedring for både passagerer, naboerne langs banen og for miljøet.

 

Som led i at sikre den nødvendige forsyning af strøm til jernbanen ombygger Banedanmark køreledningsanlægget på jernbanen mellem Tommerup og Holmstrup Station på Fyn. Det gør vi i forbindelse med en ny transformerstation, som bruges til at producere strøm til køreledningsanlægget. Når vi er færdige med fornyelsen på strækningen, kan du se frem til en mere driftssikker og grønnere jernbane. 

Hvad skal vi lave?

Vores entreprenør skal etablere 18 nye mastefundamenter, trække nye køreledninger, etablere kabelrender langs sporet og opsætte en ny teknikhytte til overvågning af køreledningsanlægget. Byggepladsen, hvorfra vi fragter maskiner og materiel ud på strækningen til arbejdsstedet, ligger på Tommerup Station. 

Hvornår udfører vi arbejdet?

Banedanmark  har planlagt at udføre arbejdet i perioden 8. januar – 7. april i tidsrummet 22:00-05:30. 

Natarbejde og støjende aktiviteter

I enkelte perioder vil der være støj når vores entreprenør skal banke 18 beton-fundamenter i jorden. Der er primært tale om en til to aftener i uge 1 og i uge 2, hvor der kan være øget støj. Vi arbejder primært om natten, så vi kan opretholde togtrafikken i dagtimerne. Vi beklager eventuelle gener for de nærmeste naboer, men vi gør vores bedste for at tage hensyn til vores omgivelser.