Faser i arbejdet

Faser i arbejdet

Ringsted-Nykøbing Falster

Strækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster udbygges med nyt dobbeltspor og hastighedsopgraderes med ibrugtagning af nyt signalsystem i 2021(ekskl. Storstrømsbroen, som Vejdirektoratet er bygherre på).

Elektrificering

Derefter færdiggøres Storstrømsbroen og strækningen elektrificeres. Alle arbejder på strækningen vil være færdige senest i 2024.

Nykøbing Falster og Holeby

Mellem Nykøbing Falster og Holeby udføres anlægsarbejdet, så det tilpasses åbningen af den kommende faste tunnel forbindelse over Femern Bælt. Den endelige tidsplan kendes endnu ikke.

 
EU logo