Passagererne kan se frem til bedre internet i togene

Med finansloven i 2016 blev der afsat 100 mio. kr. med det formål at give togpassagererne stabil internetforbindelse og dermed bedre mulighed for at arbejde i toget. Nu har Banedanmark taget det første spadestik for at opgradere den danske infrastruktur langs jernbanen.

Det sker i et samarbejde mellem DSB, Arriva, Banedanmark og teleselskaberne 3, TDC, Telenor og Telia. Frem til udgangen af næste år vil der således spire mellem 60-65 master op i det danske landskab langs med jernbanen.   

 

De første master ser dagens lys på Lolland

Banedanmark udbygger i takt med, at tilladelserne tikker ind. De første to master bliver rejst i Vester Ulslev og Lundegårde i Lolland Kommune – som er en af de kommuner, hvor borgerne pendler længst til arbejde.

”Det er glædeligt, at vi nu er så langt i arbejdet med at sikre bedre internet- og mobildækning i de danske tog og langs jernbanen, at vi nu går fysisk i luften med projektet, så brugeroplevelsen og muligheden for at arbejde i togene bliver markant bedre i fremtiden,” siger Søren Boysen, formand for Joint Advisory Board, bestående af DSB, Arriva, Banedanmark, TDC, Telia, Telenor og teleselskabet 3.

Via en landsdækkende måling og beregninger er der blevet identificeret en række steder langs det statslige jernbanenet, hvor passagerer oplever lav eller manglende dækning i toget. Derfor udbygger Banedanmark sit eksisterende mastenetværk, og teleselskaberne vil udstyre disse master med radioudstyr, så dækningen bliver tidssvarende og opfylder passagerernes behov.

 

Stærkere forbindelser baner vejen for internet i togene

Den samlede løsning rummer to andre væsentlige elementer, og når alle delene er på plads, forbedrer de til sammen internetforbindelsen for passagererne. Signalforstærkere i togene er ét element, da togenes metalkonstruktion har bremset for modtagelsen af signalerne, også dér hvor der ellers er god dækning. I dag kan passagerer allerede mærke en bedre dækning, da halvdelen af DSB’s tog nu er blevet installeret med signalforstærkere, som forstærker mobildækningen i toget. Brugeroplevelsen bliver derudover løftet i forbindelse med et nyt multi WiFi-system, der kan hente data fra flere mobilnetværk, og som bedre kan fordele kapaciteten.

”Samarbejdet har været afgørende for, at vi nu får dette første synlige resultat på vej mod bedre dækning i togene. Vi er glade for at kunne levere bedre internet i fællesskab, så togpassagererne får det længe ventede løft”, siger direktør for Teleindustrien, Jakob Willer.

 

Når Banedanmark har rejst en mast får teleoperatørerne tre til fire måneder til at installere deres udstyr. Både Banedanmarks arbejde med at hejse master samt DSB’s arbejde med installationer i togene vil være færdigt ved udgangen af 2019. Herefter vil passagerne samlet set opleve en langt bedre mobildækning i togene.

Nyheden vækker lokal begejstring

Både borgmesteren i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen, og den lokale pendlertalsmand, Conny Hansen, ser frem til bedre internet- og mobildækning.

 

”Tidssvarende mobil- og dataforbindelse er her i 2018 helt grundlæggende infrastruktur på linje med vand, varme og gode togforbindelser. Derfor har det også rigtig høj prioritet for Lolland Kommune at få lukket de data- og mobilhuller, som vi stadig har i vores geografi, og derfor er Banedanmarks opstilling af mobilmaster rigtig godt nyt, som vi har set frem til. Det er godt nyt for vores mange pendlere, og det er rigtig godt nyt for de beboere i områderne, hvor masterne stilles op,” siger Holger Schou Rasmussen.

”Det er en rigtig god nyhed for os pendlere, at vi fremover får en bedre og mere stabil internetforbindelse på Sydbanen. Vi kommer til at kunne udnytte tiden i toget langt mere effektivt, end vi kan i dag,” siger Conny Hansen.

Frem til 2020 vil togpassagererne samt de lokalområder, hvor der sker en udbygning, opleve forbedringer i takt med, at internet- og mobildækningen langs jernbanen udbygges eller opgraderes, og de tekniske installationer i togene forbedres.

grafik, der viser mast til internet i tog

Fakta
Projektet forløber frem til 2020.

  • Løsningen består af tre dele:
  1. Banedanmark opgraderer de nuværende master eller etablerer nye, så radiodækningen forbedres via teleoperatørernes radioudstyr. Til masten hører også adgangsveje til nye teknikkabiner samt fiberforbindelser, hvor der er behov for dette.
  2. DSB og teleselskaberne installerer signalforstærkere i togene. I dag bremser togenes metalkonstruktion for modtagelsen af radiosignalerne, også der hvor der ellers er god udendørs dækning.
  3. En multi WiFi-løsning, dvs. en ny WiFi-løsning installeres i DSB's tog, hvor flere teleoperatører leverer data. Det giver mulighed for at anvende radiosignaler fra alle netværk langs banen og skaber bedre dækning og øget kapacitet i toget.
  • Arriva har vurderet, at der ikke er behov for signalforstærkere i Arrivas tog, som er en type, der dæmper signalet mindre. Arrivas nuværende WiFi løsning er allerede et multi-WiFi system.

Få mere at vide her: https://bane.dk/internetitog