Banedanmark har udarbejdet et beslutningsgrundlag vedrørende en hastighedsopgradering mellem Ringsted og Odense. Arbejdet omfattede en undersøgelse af, hvad det vil kræve at reducere rejsetiden mellem København og Odense til en time i forhold til dagens rejsetid på en time og et kvarter. Undersøgelserne er en del af den politiske aftale om en Grøn Transportpolitik fra 2009.

Om projektet

Den maksimale strækningshastighed mellem Ringsted og Odense er i dag 180 km/t, men grundet skarpe kurver og sikkerhedsrelaterede forhold er der en del lokale hastighedsnedsættelser. 

Med henblik på at gennemføre en rejsetid mellem København og Odense på én time, undersøges mulighederne for at øge hastigheden udvalgte steder på strækningen op til 200 km/t. Det kan ske ved tilpasninger af det nuværende sporlayout, justering af kurver visse steder på strækningen, justering af sporets underbygning og opgradering af det eksisterende køreledningsanlæg. For at sikre en tilstrækkelig frihøjde under broerne, er det nødvendigt med udskiftning eller ombygning af et antal broer.

I forbindelse med undersøgelserne vedrørende opgradering af det eksisterende kørestrømsanlæg gennemførtes en test, som skal eftervise, om det er muligt at det eksisterende kørestrømsanlæg (180 km/t) også kan anvendes og godkendes til kørsel med 200 km/t. Denne test blev gennemført med et specielt prøvetog i foråret 2016.

Undersøgelsen omhandler også en mulig hastighedsopgradering af Storebæltsforbindelsen. Analyserne af dette varetages af A/S Storebælt.

Resultatet af undersøgelserne er afrapporteret i et beslutningsgrundlag med tilhørende rapporter. Projektet er sendt til politisk behandling.

Projektet var igennem en screening, og det blev vurderet, at projektet ikke var VVM-pligtigt, dvs. at det ikke gennemløb en VVM-proces.