Energimærker

Banedanmark er i færd med at få energimærket og BBR-registreret alle lovpligtige bygninger.

Her kan du løbende følge med i hvilke bygninger, der er blevet mærket.

Som led i mærkningen udarbejdes en rapport, der placerer bygningen på en skala fra A til G, hvor A er det bedst opnåelige energimærke og G er det dårligste. Rapporten indeholder endvidere forslag til hvordan bygningens energiforbrug kan reduceres.

Banedanmark gennemfører alle de forslag til energiforbedringer, der medfører en samlet besparelse på under fem år.  Det skal bemærkes, at besparelserne er beregnede, og derfor ikke altid kan gennemføres inden for den i mærket oplyste økonomi.

Her kan du læse rapporterne efterhånden, som de bliver lavet: