Lokale råstofgrave sparer millioner af kilometer i lastbil

Banedanmark har etableret 13 lokale råstofgrave på Lolland. Det giver en række gevinster.

Ca. 900.000 m3 lerjord og ca. 500.000 m3 usorterede grusmaterialer. Det er hvad, der skal bruges til opbygningen af de nye banedæmninger på Ringsted-Femern projektets 30 km lange anlægsentreprise på Lolland. I stedet for at hente fra råstofgrave længere væk fra projektet har Banedanmark etableret 13 lokale råstofgrave – og sparer dermed både tid, penge og CO2.

 

Ringsted-Femern Banen er et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter og er en vigtig brik i elektrificeringen af den danske jernbane, hvor brugen af el-drevne lokomotiver fremfor dieseldrevne vil være en stor gevinst for vores passagerer og ikke mindst miljø, natur samt mennesker langs banen. 

Vejen mod en grøn jernbane skal dog også være mere bæredygtig, og vi skal hele tiden have fokus på at gøre tingene både grønnere og smartere. Derfor var det i forbindelse med Ringsted-Femern projektet på Lolland helt oplagt at se på etableringen af nogle lokale råstofgrave helt op af banen, så materialerne kunne køres direkte ud på dumpere, fremfor at hente materialerne på lastbil længere væk på Lolland. Derved har vi sparet rigtig mange kørte kilometer på offentlig vej.

En gevinst i tid, penge og forbrug af diesel

12 af de 13 råstofgrave der anvendes langs banebyggeriet ejes af Banedanmark og alle 13 driftes af entreprenøren. På den måde sikres det, at materialerne er let tilgængelige for entreprenøren, og at entreprenøren kan indvinde materialerne i takt med at projektet skrider frem, så der ikke opstår mangelsituationer. 

”Det har virkelig været en win-win-win for projektet, naboerne og klimaet. Vi har sparet rigtig, rigtig mange transportkilometer ved at hente vores materialer lokalt. Hvilket også betyder, at vi sparer både en masse tid og en masse penge”, udtaler Jens Aalund, Projektchef i Banedanmark.

I vurderingen af besparelserne er der taget udgangspunkt i, at materialerne alternativt skulle have været hentet i andre råstofgrave på Lolland. På trods af at de også umiddelbart kan betragtes som stednære, så er besparelserne i transportkilometer i omegnen af 2,2 millioner kilometer i lastbil. 

”I Banedanmark arbejder vi benhårdt på at finde løsninger, hvor vi kan bygge og løse vores kerneopgave mere bæredygtigt. Med elektrificeringen af jernbanen gør vi allerede rigtig meget for den samlede CO2-reduktion i Danmark, men det er stort, når vi i de enkelte projekter kan finde endnu flere gode løsninger, der både reducerer CO2-udledningen og rent faktisk også er en besparelse i kroner og ører”, siger Peter Jonasson, anlægsdirektør i Banedanmark. 

Råstofgravene, hvor der er udvundet lerjord, genopfyldes helt eller delvist med dokumenteret ren jord efter tilladelse fra Region Sjælland. Råstofgravene hvor der er udvundet grusmaterialer tilføres ikke materialer, men de efterbehandles til lysåbne naturområder.

Om Ringsted-Femern Banen

Ringsted-Femern Banen er et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter. Jernbanen bliver en vigtig del af en helt ny, klimavenlig transportkorridor mellem Danmark og Europa, når Femern-tunnelen efter planen åbner i 2029. Når Femern-banen står klar, kan man køre med klimavenlige eltog mellem København-Hamburg på ca. 2 timer og 30 minutter.

I årene frem mod åbningen opgraderer og moderniserer Banedanmark den ca. 115 km lange strækning mellem Ringsted og Holeby, så pendlere og passagerer får en moderne jernbane med hurtigere og klimavenlige tog. 

Seneste nyt fra Banedanmark