Sommerens sporfornyelser står for døren

Jernbanen på tværs af landet bliver i disse år fornyet og opgraderet. Projekterne er en nødvendig del af arbejdet med at udvikle og fremtidssikre jernbanen, og vil i perioder påvirke togtrafikken frem til sensommeren.

Jernbanen på tværs af landet bliver i disse år fornyet og opgraderet. Projekterne er en nødvendig del af arbejdet med at udvikle og fremtidssikre jernbanen, og vil i perioder påvirke togtrafikken frem til sensommeren.

Banedanmark er i fuld gang med at forny og hastighedsopgradere jernbanen på tværs af Sjælland, Fyn og Jylland. Dette års arbejder begyndte i det tidlige forår og fortsætter ud på sensommeren. 

En stor del af de mest indgribende arbejder er planlagt i sommerferien, hvor færre benytter togene. Alligevel kan det ikke undgås at påvirke togpassagererne. Og det er Banedanmark meget bevidste om. Trafikdirektør Peter Svendsen siger: 

”Uanset hvordan vi vender og drejer det, så kommer vi ikke udenom, at arbejdet vil påvirke nogle togpassagerers rejse. I Banedanmark er vi kede af, at vores arbejder påvirker togpassagererne – ikke mindst fordi, det jo rent faktisk er for passagerernes skyld, at vi fornyer og udvikler jernbanen. Vi håber derfor på lidt ekstra tålmodighed, mens arbejdet står på.” 

Nødvendig fornyelse
Hver dag året rundt kører der i gennemsnit 225 daglige tog - heraf ca. 30 godstog - på hovedstrækningen mellem Sjælland og Fyn. Det svarer i runde tal til op mod 80.000 tog om året og en belastning på mange millioner tons. Det slider selvsagt gevaldigt på den travle strækning mellem landsdelene: 

”I Banedanmark passer vi godt på den danske jernbane året rundt. Det foregår ofte om natten, når der ikke kører tog, hvor kolleger i hele landet sørger for at reparere og vedligeholde sporet og de øvrige dele af jernbaneinfrastrukturen, så der kan køre tog igen den følgende dag. Men, som med alt andet, er det nogle gange også nødvendigt med en mere grundlæggende fornyelse, der kræver mere tid, og det er altså det, vi er i gang med i disse år,” siger Peter Svendsen.

Gevinst på både kort og langt sigt
Når jernbanen fornyes, betyder det, at slidte skinner, sporskifter og sveller på strækningerne udskiftes. Nogle steder renoveres underbygningen, som er fundamentet under jernbanen, og afvandingssystemerne, der sørger for at regnvand ikke underminerer banen, bliver renoveret. 

Sporfornyelserne betyder, at der fremover vil opstå færre fejl i både spor og sporskifter. Og det kommer passagererne til gavn allerede på kort sigt. En sporfornyet bane er nemlig også en mere driftssikker bane, fordi der vil opstå færre fejl, der påvirker punktligheden. Derudover vil passagerne også opleve mindre støj og øget komfort, når togrejsen foregår på en fornyet bane. 

Men også på længere sigt kommer fornyelsesprojekterne passagererne til gavn.  Udover øget komfort og større driftssikkerhed er sporfornyelsesprojekterne nemlig også en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som det kommende nye digitale signalsystem giver mulighed for. Peter Svendsen forklarer: 

”Med det kommende nye digitale signalsystem kan fremtidens grønne el-tog køre hurtigere, smartere og tættere. Det kræver dog, at jernbanen, der er fundamentet for det hele, er klar til det, og det er dét, som vi er i fuld gang med. Derfor består en del af fornyelsesprojekterne af hastighedsopgraderinger, så togene kan køre hurtigere i fremtiden.”

Togtrafikken påvirkes i de kommende måneder
De mange fornyelsesprojekter vil påvirke togtrafikken på tværs af landsdelene frem til slutningen af september. I hovedparten af perioden arbejder Banedanmark i et spor ad gangen, mens det i kortere perioder er nødvendigt at spærre begge spor og indsætte togbusser i stedet. Derfor har trafikdirektør Peter Svendsen en klar opfordring til togpassagererne: 

”Som altid er det en rigtig god idé at planlægge togrejsen på Rejseplanen. Køreplanerne ændrer sig i takt med at sporarbejdet skrider frem, og alle ændringerne bliver lagt ind i Rejseplanen, hvor man kan få overblik over sin rejse. ”

DSB indsætter togbusser i perioder, hvor der ikke kan køre tog. Læs mere om togbusser på DSB’s hjemmeside. 

Fakta: Travl sommer forude 
I løbet af foråret og sommeren 2023 arbejder Banedanmark med at forny sporet flere steder på den travle jernbanestrækning mellem Sjælland, Fyn og Jylland. Derudover gennemføres der forberedende broarbejder i forbindelse med elektrificeringen af strækningen mellem Fredericia og Aarhus.  

 

Roskilde-Ringsted: 

 • Fornyelse af skinner, sveller, ballast (skærver) på strækningen
 • Dræn- og afvandingsarbejde
 • Kørestrømsarbejder og udskiftning af sporskifter på Borup Station og Kværkeby Station.
 • Konstruktionsarbejde på 10 forskellige broer på strækningen
 • Læs mere om sporfornyelsen mellem Roskilde og Ringsted

Slagelse-Korsør: 

Nyborg-Odense:

 • Fornyelse af skinner, sveller, ballast (skærver) på strækningen
 • Udretning af kurver, så hastigheden kan øges på strækningen
 • Sporsænkninger under en række broer
 • Større broarbejder på fem broer på strækningen
 • Læs mere om sporfornyelsen mellem Nyborg og Odense

Odense-Middelfart

 • Udskiftning af gammel vandløbsbro ved Skalbjerg
 • Hele sporet, samt den gamle bro skal fjernes
 • Ny bro etableres med betonelementer
 • Opbygning af ny sporkasse, sveller, skinner og ballast på den nye bro


Fredericia St. 

 • Udskiftning af 13 sporskifter
 • Fornyelse af ballasten, som er grus og skærver i sporet
 • Etablering af ny afvanding ved stationen.

Fredericia-Vejle

Vejle-Skanderborg

 

Nyheder om vores sporarbejder