Der er kommet bedre styr på Banedanmarks ledninger og kabler

Banedanmarks kabler og ledninger kan nu lettere findes af entreprenører, inden de begynder at anlægge et projekt. Det skal give færre overgravede kabler, når der udføres arbejde omkring jernbanen.
Banedanmarks kabler og ledninger kan nu lettere findes af entreprenører, inden de 
begynder at anlægge et projekt. Det skal give færre overgravede kabler, når der 
udføres arbejde omkring jernbanen.
Der skal være længere imellem, at tog bliver forsinkede, hvis et kabel ved et uheld er blevet gravet over i forbindelse med entreprenørarbejde. 
 
Det er formålet med Banedanmarks bidrag til ledningsejerregistret, som skal reducere antallet af overgravede kabler. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet administrerer registret, der har eksisteret i mange år, men som har indført nye regler, så alle landets ledningsejeres kabler og ledninger i digital form let kan findes for entreprenører forud for et anlægsprojekt. 


”Banedanmark er en stor infrastrukturforvalter, og dermed har vi også exceptionelt mange ledninger 
og kabler liggende i jorden. Der er jo ingen, der graver kabler over med vilje, men ved diverse anlægsprojekter kan det ske – og det går ud over togpassagererne, hvis det er Banedanmarks kabler, de rammer. Men med registret håber vi at reducere antallet af overgravede kabler”, fortæller områdechef i Asset Management i Banedanmark, Brian Vitalis Hougaard. 

Registret skal reducere antallet af overgravede kabler

Med de nye regler for LER skal Banedanmark nu udlevere ledningsdata for den præcise lokation indenfor to timer, når de modtager en graveforespørgsel fra en entreprenør.

”Banedanmark har arbejdet hårdt på at nå i mål inden deadline for at få oversigter over alle vores kabler lagt i databasen. Vi har gennemgået over 25.000 tegninger, som viser, hvor i jorden vi har ledninger. Vi kommer ikke til helt at kunne forhindre kabelovergravninger, men det store arbejde med indsamlingen og kortlægningen af tegninger skal gerne i sidste ende komme togpassagererne til gode og hjælpe entreprenørerne i deres arbejde,” forklarer områdechefen.

Fakta:

  • Ledningsejerregistret er et landsdækkende register over Danmarks ledningsejere, der skal udlevere de mange ledninger, som ligger i jorden.
  • Ledningsejerregistret administreres af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, som ligger under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 
  • Ved hjælp af ledningsejerregistret kan entreprenøren få fyldestgørende oplysninger om ledninger og kabler, der ligger i jorden, og som de skal være opmærksomme på, inden de begynder at grave.
  • Med de nye regler skal ledningsdata udleveres indenfor to timer, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere, hvor svartiden var fem dage.
  • De sidste tre år har Banedanmark været i gang med at indsamle data til registret. Banedanmark har kortlagt ledninger fra mere end 25.000 tegninger. 

Seneste nyt fra Banedanmark