Om projektet

Banedanmark elektrificerer de kommende år den 108 kilometer lange og dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Fredericia og Aarhus. Der skal opsættes ca. ni meter høje master langs banen, og banen skal udstyres med kørestrømsledninger over sporene. 

Inden vi går i gang med selve elektrificeringen, er der en række forberedende arbejder, som skal udføres. For at gøre plads til kørestrømsanlægget er det nødvendigt at have en vis frihøjde under broerne, hvilket betyder, at 33 broer på strækningen skal ændres, da det er ældre broer, som ikke har den fornødne højde. Broerne skal om- eller nybygges, eller der skal gennemføres sporsænkninger. Vi rydder også bevoksningen i en afstand af 10 meter til banen, samt pålægger servitutter om eldrift langs banen.