Køreplanlægning

Sammen med togselskaberne lægger vi de planer, som togtrafikken på det statslige jernbanenet kører efter.

Banedanmark udarbejder de køreplaner, som togene kører efter. Det gør vi i samarbejde med jernbanevirksomhederne og med udgangspunkt i de ønsker, som togselskaberne har.

Der bliver lagt køreplaner for alle de tog, der kører på Banedanmarks infrastruktur - det vil sige det statslige jernbanenet;  fjern- og regionaltrafikken, trafikken på S-banen samt godstrafikken.

Køreplanerne bliver lagt i samarbejde med togselskaberne. Hvert år kommer der en ny køreplan, som træder i kraft i december. Alle køreplaner for passagertog fremgår af Rejseplanen.

Trafikken kører, mens vi bygger banen

Banedanmark vedligeholder og fornyer løbende jernbanen i Danmark. Samtidig skal der køre tog på skinnerne. Det er et stort puslespil at få de store projekter, som vi i disse år er i gang med på jernbanen, til at gå op i en højere enhed med vedligeholdsarbejderne og jernbanevirksomhedernes ønsker.

Indimellem er det nødvendigt at spærre strækninger helt eller delvist, fordi der skal arbejdes på jernbanen. Køreplanerne bliver korrigeret, så ændringer til den planlagte trafik, der skyldes sporarbejder, kan meldes ud i god tid, inden arbejderne bliver udført. Men i en verden, hvor jernbanen også er en byggeplads, kan og vil der også altid opstå akutte arbejder, som vi skal tage hånd om med det samme. Det gør vi i tæt dialog med jernbanevirksomhederne og altid med fokus på, at det skal give værdi for passager- og godskunder.

Banedanmark gennemfører også daglig opfølgning på trafikken og holder køreplanerne op imod, hvordan trafikken rent faktisk kører på skinnerne. Det gør vi for hele tiden at blive klogere på, hvordan togtrafikken kan optimeres og for at lægge gode og robuste køreplaner.