Publikationer

Her på siden finder du generelle publikationer fra Banedanmark.

Hvis du leder efter tekniske eller trafikale regler eller andre sikkerhedspublikationer, finder du dem på siderne med information til jernbanevirksomheder og leverandører.

Navn Dato Download
Grønt regnskab 2023 Banedanmark arbejder for at vedligeholde, udvikle og fremtidssikre jernbanen. Det er et fokus at arbejde for klima og miljø. 12.07.2024
Anlægsplan 2035 Se Banedanmarks aktiviteter i Anlægsplan 2035. Planen er senest opdateret i juni 2024. 05.07.2024
Banedanmarks bæredygtighedsstrategi Banedanmarks bæredygtighedsstrategi er lavet med inspiration i FN’s verdensmål og udgør en overordnet ramme for Banedanmarks bidrag til den grønne omstilling. 29.05.2024
Årsrapport 2023 Læs Banedanmarks årsrapport for 2023 25.03.2024
Servitut om eldrift - Hvad betyder det for dig som nabo Hvad betyder det, når vi pålægger naboerne til banen en servitut om eldrift 23.10.2023
Elektrificering af jernbanen - Hvad betyder det for dig som nabo Læs om ekspropriation langs jernbanen 23.10.2023
Sådan elektrificerer vi den danske jernbane Se, hvordan vi elektrificerer store dele af det danske jernbanenet 23.10.2023
Grønt regnskab 2022 Banedanmark arbejder for at vedligeholde, udvikle og fremtidssikre jernbanen. Det er et fokus at arbejde for klima og miljø. 22.08.2023
Årsrapport 2022 Læs Banedanmarks årsrapport for 2022 31.03.2023
Grønt regnskab 2021 Banedanmark arbejder for at vedligeholde, udvikle og fremtidssikre jernbanen. Det er et fokus at arbejde for klima og miljø. 27.10.2022
Årsrapport 2021 Læs Banedanmarks årsrapport for 2021 25.03.2022
Banedanmarks klimaplan 2030 Banedanmarks klimaplan 2030 fastlægger rammerne for Banedanmarks klimaindsats og sætter mål for Banedanmarks CO2-reduktion frem imod år 2030. Målet er at reducere CO2-udledningen fra jernbanen med 20-30 %. 10.08.2021
Analyse af vindrestriktioner på Storebæltsforbindelsen Analysen er udarbejdet af DTU i samarbejde med Banedanmark.
Læs analysen her
05.07.2021
Grønt regnskab 2020 Banedanmark arbejder for at vedligeholde, udvikle og fremtidssikre jernbanen. Det er et fokus at arbejde for klima og miljø. 07.06.2021
Årsrapport 2020 Læs Banedanmarks årsrapport for 2020 26.03.2021
Insourcing-analyse: Perspektiver og muligheder Banedanmark har derfor over perioden august 2020 - februar 2021 gennemført et større internt analysearbejde (insourcinganalysen) til afdækning heraf. 15.03.2021
Omstilling af jernbaneinfrastruktur til batteridrift Rapporten sammenligner drift med batteritog, elektriske tog og dieseldrevne tog med hensyn til den nødvendige infrastruktur, investeringsbehov og CO2-effekt. 09.02.2021
Grønt regnskab 2019 Banedanmark arbejder for at vedligeholde, udvikle og fremtidssikre jernbanen. Det er et fokus at arbejde for klima og miljø. 25.08.2020
Årsrapport 2019 Læs Banedanmarks årsrapport 2019 26.05.2020
Beslutningsgrundlag Aarhus H Koncepter for ombygning af Aarhus H. 28.02.2020
Grønt regnskab 2018 Banedanmark arbejder for at vedligeholde, udvikle og fremtidssikre jernbanen. Det er et fokus at arbejde for klima og miljø. 07.05.2019
Årsrapport 2018 Læs Banedanmarks årsrapport 2018 18.03.2019
Eldriftsservitut Her kan du læse selve eldriftsservitutten 24.09.2018
Grønt Regnskab 2017 Banedanmark arbejder for at vedligeholde, udvikle og fremtidssikre jernbanen. Det er et fokus at arbejde for klima og miljø. 21.06.2018
Årsrapport 2017 08.03.2018
Grønt Regnskab 2016 18.01.2017
Årsrapport 2016 18.01.2017
Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder 10.09.2015
Arkæologi på banen Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder 01.01.2014