VVM redegørelse og fagnotater

VVM-redegørelsen kan læses herunder.

VVM-redegørelsen er en sammenskrivning af alle de undersøgelser der er lavet i projektet. Disse undersøgelser er rapporteret i en række fagnotater som ligeledes kan læses herunder. 

Fagnotaterne kan læses hvis der ønskes et højere detaljeringsniveau.

Fagnotater

Filnavn Download
Anlægsbeskrivelse
Arkitektur, landskab, kulturhistoriske og rekreative interesser
Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald
Konsekvenser i anlægsperioden
Luft, Klima og Klimatilpasninger
Natur og overfladevand
Støj i anlægsfasen
Støj og vibrationer i driftsfasen
VVM for Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg (supplerende VVM)