Beslutningsgrundlag

Banedanmark har afleveret det VVM-beslutningsgrundlag for en ny bane til Billund, som forligskredsen bag Togfonden bestilte i 2014.

Banedanmark har med udgangen af november afleveret det VVM-beslutningsgrundlag for en ny bane til Billund, som forligskredsen bag Togfonden bestilte i 2014.

 

Der er nu op til politikerne i forligskredsen bag Togfonden, der har bestilt VVM-beslutningsgrundlaget, at beslutte, om projektet skal realiseres og vælge mellem de forskellige linjeføringer.

 

Hvis projektet formelt vedtages, kan Banedanmark gå i gang med at detailprojektere og udføre projektet.

 

Læs mere om Ny bane til Billund