Nyt signalsystem mellem Vigerslev og Ringsted

Banedanmark har installeret et nyt, digitalt signalsystem mellem Vigerslev i Valby og Ringsted. Systemet aktiveres i foråret 2023 og giver nye muligheder for togtrafikken på Sydsjælland.

I foråret 2023 bliver de gamle signaler langs skinnerne erstattet af det nye signalsystem på den 57 km lange strækning mellem Vigerslev og Ringsted, også kendt som Den nye bane København-Ringsted - en dobbeltsporet, elektrificeret og snart digitaliseret jernbane med mulighed for højhastighedstog. 

Forud for ibrugtagningen af det nye signalsystem vil der være kortere perioder med test, hvor togtrafikken aflyses. Det er derfor en god idé at planlægge sin rejse på Rejseplanen. 

Ny, klimavenlig forbindelse over Køge Nord Station

Samtidig med at det nye signalsystem tages i brug på strækningen mellem Vigerslev og Ringsted, er planen at tage togkorridoren mellem Lille Syd Banen og Den nye bane København-Ringsted i brug.

De to baner forenes ved en forgrening syd for Køge Nord Station, og de kan nu spille sammen, takket være det nye signalsystem, som allerede benyttes på Lille Syd Banen.  Da begge strækninger er elektrificerede giver det også mulighed for at indsætte klimavenlige eltog.

Digitalt signalsystem i dvale

I forbindelse med byggeriet af Den nye bane København-Ringsted installerede Banedanmark komponenter og udstyr til det nye, digitale signalsystem. Re-planlægningen af udrulningen af det nye signalsystem i 2017 betød, at strækningen mellem København og Ringsted åbnede med traditionel signalteknologi i juni 2019. 

Om det nye signalsystem 

Det nye system, ERTMS (European Rail Traffic Management System), er ved at blive rullet ud på hele fjernbanen. Det er et samlet system, hvor al datakommunikation mellem sikkerhedssystemer og tog foregår via digitale signaler. Det er et fælleseuropæisk standardsystem, og dermed vil det for togene på den danske jernbane blive nemmere at krydse grænser.

Udrulningen af de nye systemer vil give jernbanen et markant teknologisk løft. Dermed spiller de nye signaler ikke alene en vigtig rolle i forhold til at gøre jernbanen klar til fremtiden, men de baner også vejen for at elektrificere jernbanen, så togdriften kan blive endnu mere klima- og miljøvenlig.

Udrulningen af de nye signalsystemer vil have en række fordele, og det vil passagererne kunne mærke efterhånden, som de nye signaler bliver taget i brug på flere og flere strækninger.

Fakta:

  • Komponenter og teknisk udstyr blev installeret i 2017 og 2018
  • Strækningslængde ca. 57 km
  • Ny forbindelse til Lille Syd Banen

 

Medfinansieret af EU