Østre Ringvej gøres klar til fremtidens el-tog

Broen på Østre Ringvej gøres klar til udbygningen af Ringsted-Femern Banen

Banedanmark går i gang mandag med den 6. maj med at opgradere broen på Østre Ringvej. Den bliver gjort højere, så der er plads til kørestrømsanlæg under broen, så der fremover er mulighed for at køre fremtidens el-tog på strækningen. 
  
"Vi går nu i gang med anden etape af ombygningerne af de centrale broer i Næstved by. Sidste år ombyggede vi Rampen, og nu går vi så i gang med at bygge Østre Ringvej om, så den er klar til fremtidens tog el-tog," siger Klaus S. Jørgensen, projektdirektør i Banedanmark.
 
"Vi ved, at Østre Ringvej er en central bro i Næstved. Det er også derfor vi, i samarbejde med kommunen, har planlagt arbejdet på en måde, så vi ikke har spærret Rampen og Østre Ringvej på samme tid for at minimere generne mest muligt for de lokale borgere."
 
Søndag den 5. maj vil være sidste dag, det er muligt at benytte broen. Herefter vil den være spærret frem til oktober, hvor broen igen åbner for trafik.
 
Trafikinfo: 
Det vil ikke være muligt at komme til Østre Ringvej fra Ny Præstøvej. Dog vil det fortsat være muligt for biltrafikken at køre ad Ny Præstøvej under Østre Ringvej.

Cykeltrafikken vil blive ledt væk fra stierne under Østre Ringvej og i stedet for er det muligt at køre ad Bekkasinvej og Sneppevej.

Fakta om Ringsted-Femern Banen:

 • Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, et datterselskab under Sund & Bælt
 • Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t
 • Opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skønnes samlet at koste ca. 10 mia. 
 • Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern
 • Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia.
    
  Kontaktinformation
  Journalister kan kontakte Banedanmarks pressevagt via tlf: 8234 1313