De hænger køretråd op, mens du sover

Efterår 2023: Status på Banedanmarks arbejder med at elektrificere jernbanen mellem Fredericia og Aalborg.

I 2021 begyndte Banedanmark på elektrificeringen af den jyske hovedstrækning fra Fredericia til Aalborg Lufthavn. Megaprojektet er nu halvvejs og har opsat over 3.000 kørestrømsmaster og trukket over 150 kilometer køretråd.  


Banedanmark er i fuld gang med at elektrificere den danske jernbane. Det betyder helt konkret, at vi gør jernbanen klar til klimavenlige eltog, som kører på strøm fremfor diesel. Eldrevne tog udleder langt mindre CO2 til atmosfæren, støjer mindre og giver bedre miljø og natur langs banen og ved stationerne. Derudover kan eltog accelerere hurtigere end dieseltog og derfor hurtigere nå den ønskede kørehastighed. 

I 2021 begyndte Banedanmark på elektrificeringen af den jyske hovedstrækning fra Fredericia til Aalborg Lufthavn, og lige siden har dedikerede medarbejdere i Banedanmarks Elektrificeringsprogram samarbejdet med entreprenørkonsortiet EPAS (Electrification Program Aarsleff Siemens) om at løse den kæmpestore og komplekse opgave med at etablere kørestrøm på den over 250 km lange jernbanestrækning. 

”Det er et omfattende og kompliceret arbejde,” fortæller Claus Christensen, der er byggeleder på elektrificeringen mellem Fredericia og Aalborg Lufthavn. 

 ”I øjeblikket er vi ved at hænge køretråd op på den sydlige strækning fra Fredericia til Aarhus, og så er strækningen stort set færdig. Men det har været en lang vej at nå hertil. Forinden har vi bl.a. foretaget tusindvis af prøvesugninger langs banen, vi har opført seks helt nye transformerstationer, og vi har nedrammet betonfundamenter og opsat kørestrømsmaster for hver 60-80 meter på hele den 108 km lange delstrækning,” forklarer Claus Christensen. 

Forud for selve elektrificeringsarbejdet har kolleger fra andre dele af Banedanmark og entreprenørerne knoklet med at ombygge og hæve flere end 80 vejbroer fra Fredericia i syd til Aalborg i nord for at gøre plads til kørestrømsmasterne langs banen.   

Den sydlige strækning: Fredericia-Aarhus 

Den igangværende opsætning af køretråd, der lige nu finder sted omkring Horsens, foregår om natten, hvor EPAS-medarbejdere i en lift monterer køretråden på kørestrømsmasternes K-ophæng. Liften sidder på en skinnekørende rendegraver, der bevæger sig fremad efterhånden som køretråden sættes op.  

Arbejdet udføres i et enkelt spor ad gangen, der samtidig er spærret for al togtrafik. Det er med til at komplicere opgaven, fordi der skal lægges et spærringsmønster for togtrafikken på strækningen, mens arbejdet foregår. Det betyder også, at entreprenøren ikke kan arbejde direkte fra lokation A til B, fordi det ikke altid kan lade sig gøre at få den ønskede spærring. Derfor bevæger arbejdsholdet sig lidt frem og tilbage på strækningen, når de sætter køretråd op. 

”Og så arbejdes der i al slags vejr – så længe det ikke blæser eller lyner, for det er selvsagt ikke optimale vejrforhold, når man står hævet højt oppe i en metallift. Men regn, sne og slud stopper os ikke,” siger Claus Christensen. 

I alt skal der skal trækkes ca. 200 km køretråd imellem de ca. 3.200 kørestrømsmaster, som er sat op mellem Fredericia til Aarhus. 

Den nordlige strækning:  Aarhus – Aalborg Lufthavn 

På den nordlige del af strækningen fra Aarhus til Aalborg Lufthavn er Elektrificeringsprogrammet lige nu i gang med at foretage prøvesugninger og omlægge kabler, så de er helt klar til ramning af mastefundamenter, der starter op i marts 2024.  

De såkaldte prøvesugninger skal undersøge, om der er eksisterende kabler i jorden, som skal omlægges, så de ikke bliver ødelagt, når rammes fundamenter. 

”Arbejdet udføres med en slags skinnekørende støvsuger, der suger jorden op der, hvor vi planlægger at sætte masterne. Det betyder, at vi kan afdække, hvor eventuelle kabler er gravet ned i undergrunden, så vi kan flytte dem til siden, hvis der er behov for det. Det er en vigtig forberedelse til, at vores ramninger kan køre derudaf. Det er dér, vi virkelig skal give den gas i anlægsarbejdet,” understreger Claus Christensen. 

Der skal i alt prøvesuges 5.400 forskellige steder på strækningen fra Aarhus til Aalborg Lufthavn. Indtil videre er der lavet prøvesugninger flere end 4.700 steder, som har ført til, at der er foretaget 842 omlægninger af kabler, kabelkasser og dræn. 

”Vores største udfordring bliver, når frosten går i jorden. Og ellers når det regner meget, og der løber vand ned i prøvesugningshullerne. Det vanskeliggør opgaven, så det kan blive nødvendigt at grave hullerne med en gravemaskine i stedet for at suge jorden op, og det tager længere tid,” forklarer Claus Christensen. 

Mens prøvesugningerne er i fuld gang, er der samtidig gjort klar til at støbe fundamenterne til de nye transformerstationer, der skal stå mellem Aarhus og Aalborg Lufthavn. De skal omforme spændingen på strømmen fra Energinet til de 25.000 volt, som der benyttes i kørestrømsanlægget. 

Elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus Aalborg skal være færdig ved udgangen af 2026. Her sættes der strøm til anlægget, og der kan derefter køre eltog på strækningen. 

Elektrificering på den jyske hovedstrækning - efterår 2023

Seneste nyt fra Banedanmark