5. klasse hjælper Banedanmark med at sprede banenatur

På Naturmødet i Hirtshals kan lokale skolebørn bygge insekthoteller ud af den unikke natur langs jernbanen.

På Naturmødet i Hirtshals kan du møde Banedanmarks naturfolk, der sammen med lokale skolebørn skal bygge insekthoteller ud af den unikke natur langs jernbanen og dermed fremme biodiversiteten. 

Det er de færreste, der ved det, men jernbanen har faktisk betydning for naturen i Danmark. 
På den ene side skaber banen en barriere, der begrænser arternes frie bevægelse, men samtidig giver jernbanesporet en afveksling i landskabet, som skaber vigtige levesteder og et grønt bælte gennem landet. 
Det stiller Banedanmark helt skarpt på til årets Naturmøde i Hirtshals fra den 23.-25. maj. 

Byg dit eget insekthotel 
Om fredagen den 24. maj bliver Naturmødet fyldt med nysgerrige 5. klasser fra Hjørring Kommune, der skal udforske de forskellige natur-aktiviteter.
I Banedanmarks stand kan eleverne lære, hvordan man selv kan skabe husly for insekter ud af den særlige natur, der findes langs jernbanen. På den måde kan de sammen med andre besøgende hjælpe Banedanmark med at styrke biodiversiteten.

En af dem, der står klar til at hjælpe eleverne med at bygge hoteller til havens kryb og kravl, er Anna Bonnichsen, der er projektleder for insektkorridor i Banedanmark. 

”Insekthoteller er spændende, fordi du inviterer naturen helt tæt på, hvor du løbende kan følge med i, hvem der flytter ind. Hvis du ellers vil gøre noget for biodiversiteten, er det også muligt at tage frø med hjem fra banens vilde blomster og planter såsom kællingetand og rundbælg. Det er planter, som fx dværgblåfuglen lever af. Det er virkelig spændende at holde øje med, hvilke blomster der tiltrækker hvilke insekter. Pludselig er det ikke ukrudt men mad til insekter, siger Anna Bonnichsen. 

Meningen er, at eleverne og de andre besøgende kan tage deres hjemmelavede hoteller med hjem til haven, altanen eller baggården. Og hvis man er heldig, får man besøg af spændende insekter i sit hotel. 

Banen binder naturen sammen 
Zoomer man helt ind, gemmer der sig både unik og vigtig natur langs den danske jernbane. Et helt plantesamfund har nemlig fundet sit hjem her, fordi det får lov at leve et stille liv mellem grus og skærver. 

Og det arbejder Banedanmark på at styrke og sprede. 

”Lige nu kigger vi på, hvordan vi kan indtænke insekterne i sporarbejderne på tværs af landet. I forbindelse med fornyelsen af sporet mellem Fredericia og Padborg arbejder vi blandt andet på at lave jordskrab på skråningerne langs banen til gavn for jordboende bier eller andre insekter, som har brug for bar jord. Det er sådan nogle tiltag, der er med til at skabe variation og flere mikrohabitater til gavn for insekterne på banearealerne,” siger Anna Bonnichsen, der står i spidsen for projektet. 

Målet er, at jernbanen ikke kun skal være en vigtig transportkorridor for mennesker, men også for insekter. Banedanmark råder over cirka 4.500 hektar natur langs banen. Det svarer til næsten 6.350 fodboldbaner. 

Her har dyr, planter og endda rødlistede arter gode chancer for at trives og formere sig.
Sporarealer er opbygget af sand, grus og skærver, som bliver tørre og varme. Forhold, der skaber gode levevilkår for nøjsomhedsplanter - en naturtype, der ikke er mange tilbage af i det danske landskab.

På banens terræner kan man finde særlige arter, såsom Ru Bittermælk, Seglgræshoppen, Lille Humlebille, Dværgblåfugl, Biulv og Salomons Lysestage. 

FAKTA:

  • Banedanmark arbejder målrettet på at beskytte og fremme biodiversiteten ved at skabe bedst mulige betingelser for dyre- og plantelivet langs jernbanen. 
  • Af hensyn til jernbanesikkerheden er Banedanmark løbende nødt til at beskære og fælde træer langs banen. Vi efterlader med vilje nogle af dem, så de døde træer kan danne levesteder for en lang række arter.
  • På Naturmødet har de besøgende muligheden for selv at skabe husly for insekter og tage et stykke af den unikke banenatur med hjem for at fremme biodiversiteten i deres eget nabolag. 
  • I vores stand vil det også være muligt at få en pose med frø fra banenaturen med hjem, som de besøgende kan så i egen have sammen deres hjemmelavede insekthotel.
  • Banedanmark inviterer skoleklassen til at komme og lave insekthoteller med os både klokken 10 fredag d. 24. maj.

Seneste nyt fra Banedanmark