Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.

Nederst på siden kan du tilmelde dig abonnementet Tekniske regler. Så modtager du automatisk en mail, når der kommer opdateringer til de tekniske normer og regler.

Navn Id Dato Download
TM 108-1 Navngivning af stærkstrømsanlæg TM 108-1 29.08.2023
Sporregler 1959 01.03.2014
Sporregler 1987 01.05.2017
BN1-66-3 Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor BN1-66-3 06.12.2023
Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger BN3-201-1 21.04.2015
Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé BN2-93-1 01.03.2011
Proceduregodkendelse af svejseprocesser BN2-63-1 16.11.2021
Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer BN1-14-2 01.03.2008
Vejledning af måling af skinneslid BN3-200-1 12.12.2014
Overvågning af hjul- og aksellast via ALC BN2-205-1 01.06.2018
Afvanding af sporarealer BN1-11-1 01.10.2006
Indbyrdes placering af spor og perron BN1-49-1 01.10.2006
Kilometrering og opsætning af kilometermærker BN1-160-1 01.09.2008
Godkendelse af svejsere og operatører til sporsvejseprocesser BN2-62-1 30.09.2021
Opmåling af genstande inden for profilgrænserne BN1-18-1 15.06.2004
Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer BN2-15-2 01.03.2008
Indførelse af byggetolerancer i sporskifter TM 72 05.05.2015
Afstivning af spor TM 63 01.03.2014
Vejledning til montering af boltede lasker til sikring af UT fejl TM 107-1 03.08.2023
Fastsættelse af regler vedrørende svejsarbejder i koldt vejr TM 01 19.04.2001
Retningslinjer for anvendelse af imprægnerede og uimprægnerede træsveller TM 74 14.08.2015
Klassificering af spor på S-banestrækninger udstyret med CBTC og fjernbane-strækninger udstyret med ETCS TM 98-2 04.02.2022
Potentialudligning af broer og konstruktioner TM 67-4 01.09.2020
Regler for eftersyn og vedligeholdelse af sporskifter og transversaler på strækningen mellem Vigerslev - Ringsted 06.10.2021
Vejledning til miljø og vandløbssager i forbindelse med afvandingsanlæg BN3-12-2 04.07.2003
Isolerklæbestød, anvendelseskriterier TM 50-2 05.03.2021
S89 og S99 sveller. Anvendelseskriterier TM 68 18.08.2014
Ballast og underballast - Materialekrav BN2-19-4 01.12.2021
Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-2 01.11.2021
Tværprofiler for ballasteret spor BN1-6-7 01.04.2023
Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor TM 62 01.03.2014
Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse BN2-4-2 01.04.2016
Landmåling på banen BN2-94-2 01.09.2011
Belastnings- og beregningsforudsætninger for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 01.11.2010
Vandrette spærringer (tidligere benævnt skærmtage) TM 84 18.10.2018
Svejsning, boring og skæring i spor BN2-67-1 02.11.2022
Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor BN1-61-2 01.12.2018
Tungevandring BSM MET og BSM P80 TM 106-1 01.12.2021
Kravspecifikation - Tekniske bygninger BN2-206-1 10.05.2019
Rifler og bølger samt skinneslibning BN2-47-2 02.06.2022
Skinneslid for skinneprofil DSB45, supplerende regler TM 02 16.04.2007
Skinner, eftersyn og tilstand BN1-107-4 16.07.2024
Sporafstand og frispormærker BN1-154-3 01.07.2018
Fritrumsprofiler 01.01.2014
Skinnekrydsninger, tilstandskrav til tværbolte, hjertespids og vingeskinner TM 53 21.01.2013
Vejledning om svejsning i koldt vejr BN3-191-1 05.12.2011
Underbygning: Jordarter BN1-8-1 24.06.2005
Langskinneregler 23.11.2018
Midlertidigt sporskiftekort TM 11 16.03.2010
Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer BN1-38-6 23.11.2018
Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 01.06.2012
Skinnepolitik BN2-202-01 21.09.2015
Spormål TM 04 26.11.2002
Sporstoppere BN1-95-2 01.06.2012