BN1-66-3 Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor

ID: BN1-66-3

Banenormen indeholder krav til langskinnespor og spændingsudligning. Ligeledes indeholder banenormen krav til fremstilling og vedligeholdelse af spændingsudlignet langskinnespor, indgreb i spændingsudlignet langskinnespor, samt henvisninger til krav til kvaliteten og dokumentationen på disse områder.