Godkendelse af svejsere og operatører til sporsvejseprocesser

ID: BN2-62-1

BN2-62-1 20 sider (september 2021)

Formålet med denne banenorm er at stille krav, der skal følges ved godkendelsesprøvning af en svejser eller svejseoperatør til udførelse af smeltesvejsning i spor.

Skinnestålenes høje indhold af kulstof og mangan øger hærdetilbøjeligheden og begrænser svejsbarheden. Derfor kræver svejsning af skinner specielle teknikker og må kun udføres af særligt uddannede og af Banedanmark godkendte operatører eller svejsere. Desuden er det et krav, at svejsearbejdet udføres efter godkendte og af Banedanmark accepterede svejseprocedurer.