Ballast og underballast - Materialekrav

ID: BN2-19-4

BN2-19-4  17 sider  (december 2021)

Det er formålet med denne Banenorm at specificere materialekrav for ballast og underballast med henblik på at sikre ensartede materialekrav for alle Banedanmarks aktiviteter i relation til ballastlaget, som beskrevet i BN1-6 "Tværprofiler for ballasteret spor" og BN2-4 "Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse".