Sporafstand og frispormærker

ID: BN1-154-3

Denne banenorm fastlægger reglerne for sporafstand samt placering af frispormærker på fjernbaner og S-baner.

Kravene i banenormen er fastsat således, at afstanden mellem to sideløbende spor er så stor, at køretøjer ikke kan berøre hinanden ved passage samt at der er plads til placering af master, signaler, og personale, der under rangering står på siden af vognene.

Hovedformålet med denne BN-version -3 er at indarbejde internationale sporafstande for hastigheder op til 250 km/h. Der er endvidere indført regler om tillæg til sporafstanden ved spor med overhøjde.