Tværprofiler for ballasteret spor

ID: BN1-6-6

BN1-6-6  38 sider  (April 2016)

Det er formålet med Banenormen at sikre den nødvendige og tilstrækkelige sikkerhed og funktionalitet af banens tværprofil såvel for eksisterende som for Nye sporanlæg.
Banenormen indeholder krav til banens tværprofil for eksisterende anlæg, I forbindelse med vedligeholdelse, ved større ombygninger, ved opgradering, ved brorenovering samt ved nyanlæg.