Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.

Nederst på siden kan du tilmelde dig abonnementet Tekniske regler. Så modtager du automatisk en mail, når der kommer opdateringer til de tekniske normer og regler.

Navn Id Dato Download
Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé BN2-93-1 01.03.2011
Afvanding af sporarealer BN1-11-1 01.10.2006
BN2-205-1 Overvågning af hjul- og aksellast via ALC BN2-205-1 01.06.2018
BN2-62-1 Godkendelse af svejsere og operatører til sporsvejseprocesser BN2-62-1 30.09.2021
BN2-63-1 Proceduregodkendelse af svejseprocesser BN2-63-1 16.11.2021
Ballast og underballast - Materialekrav BN2-19-4 01.12.2021
Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-2 01.11.2021
Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse BN2-4-2 01.04.2016
Fastsættelse af regler vedrørende svejsarbejder i koldt vejr TM 01 19.04.2001
Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor BN1-61-2 01.12.2018
Indførelse af byggetolerancer i sporskifter TM 72 05.05.2015
Indsvejsning af indpasser i hovedspor TM 02 25.05.2000
Isolerklæbestød, anvendelseskriterier TM 50-2 05.03.2021
Langskinneregler 23.11.2018
Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor BN1-66-2 01.07.2013
Midlertidigt sporskiftekort TM 11 16.03.2010
Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer BN2-15-2 01.03.2008
Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer BN1-14-2 01.03.2008
Regler for eftersyn og vedligeholdelse af sporskifter og transversaler på strækningen mellem Vigerslev - Ringsted 06.10.2021
Retningslinjer for anvendelse af imprægnerede og uimprægnerede træsveller TM 74 14.08.2015
Rifler og bølger samt skinneslibning BN2-47-1 01.09.2007
S89 og S99 sveller. Anvendelseskriterier TM 68 18.08.2014
Skinnekrydsninger, tilstandskrav til tværbolte, hjertespids og vingeskinner TM 53 21.01.2013
Skinnepolitik BN2-202-01 21.09.2015
Skinner, eftersyn og tilstand BN1-107-3 23.11.2018
Skinneslid for skinneprofil DSB45, supplerende regler TM 02 16.04.2007
Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer BN1-38-6 23.11.2018
Spormål TM 04 26.11.2002
Sporregler 1959 01.03.2014
Sporregler 1987 01.05.2017
Sporstoppere BN1-95-2 01.06.2012
Supplerende krav til ballastprofilet for spor med toblok sveller TM 83-2 05.02.2021
TM 106-1 Tungevandring BSM MET og BSM P80 TM 106-1 01.12.2021
TM 98-1 Klassificering af spor på S-bane strækninger udstyret med CBTC TM 98 23.02.2021
Tværprofiler for ballasteret spor BN1-6-6 01.04.2016
Underbygning: Jordarter BN1-8-1 24.06.2005
Vejledning af måling af skinneslid BN3-200-1 12.12.2014
Vejledning om svejsning i koldt vejr BN3-191-1 05.12.2011
Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger BN3-201-1 21.04.2015