Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor

ID: BN1-61-2

BN1-61-2 (december 2018) 16 sider

Banenormen angiver overordnede sikkerhedsregler på BN1-niveau, der gælder for svejsearbejde, boring og skæring, som udføres på den infrastruktur, som ligger under Banedanmarks ansvar som infrastrukturforvalter.

Banenormens formål at sikre en forsvarlig håndtering på følgende områder:

  • Svejsning af skinner og andre sporkomponenter kræver specielle teknikker og procedurer, og det må kun udføres af særligt uddannede og godkendte svejsere.

  • Skinneståls meget høje indhold af kulstof og mangan øger hærdetilbøjeligheden og begrænser svejsbarheden. De meget store temperaturvariationer fra svejseprocessen påvirker bl.a. de metallurgiske strukturer i både det opsmeltede svejsemetal og i det omkringliggende varmepåvirkede skinneområde, hvor temperaturen har været over 600 ºC. I nogle områder omkring en sporsvejsning vil de mekaniske egenskaber derfor være forringet.

  • I en svejsning kan der være risiko for fejl som udrivninger, porer, slaggeindeslutninger, bindingsfejl, størkningsfejl m.fl.

  • De store temperaturvariationer i og omkring et svejsested medfører deformationer og krympninger. Samtidig stilles der høje krav til den resulterende rethed af svejsede skinner.