Fastsættelse af regler vedrørende svejsarbejder i koldt vejr

ID: TM 01

TM 01 19.04.2001 Sikkerhedsbærende  4 sider  (April 2001)

Formålet med denne Tekniske meddelelse er dels at tydeliggøre temperaturgrænser iht. gældende normer, dels at fastsætte procedurer for tilladelser til svejsning i sporet ved temperaturer under 0º C.