Underbygning: Jordarter

ID: BN1-8-1

BN1-8-1  11 sider  (Juni 2005)

I denne banenorm opdeles de normalt forekommende jordarter i 4 kvalitetsklasser ud fra, hvor velegnet den enkelte jordart er til at udgøre det direkte underlag for sporkassen. Derpå opdeles råjordsplanum i bæreevneklasser på basis af hvilke jordarter der findes i råjordsplanum, og det beskrives, hvordan råjordsplanum kan forbedres til en højere bæreevneklasse. Endelig opstilles der krav til jordarter og til råjordsplanum ved henholdsvis nyanlæg og større ombygninger/opgraderinger af eksisterende anlæg.