TM 108-1 Navngivning af stærkstrømsanlæg

ID: TM 108-1
Formålet med TM 108-1 er at standardisere navngivningen af stærkstrømsanlæg, hvorved det bliver lettere at identificere lokationen samt anlægstypen. Derudover vil vedligehold gøres lettere, da hoved- eller forsyningstavlen let kan identificeres.