Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.

Nederst på siden kan du tilmelde dig abonnementet Tekniske regler. Så modtager du automatisk en mail, når der kommer opdateringer til de tekniske normer og regler.

Navn Id Dato Download
BN2-83-4 Kørestrømsanlæg drifts- og beskyttelsesjording på Fjernbanen BN2-83-4 05.12.2019
Beskyttelse mod indirekte berøring af koblerdrev til S-banens kørestrømsanlæg TM 02 17.07.2003
Beskyttelsesjording af sporskiftedrev på S-bane strækninger der løber parallelt med elektrificerede fjernbanestrækninger TM 05 26.08.2008
Bremsevejlængder for HKT-overvågede tog BN1-170-1 29.06.2017
Driftsinstruks for kørestrømsanlægget på strækningen Lunderskov - Esbjerg TM 82 17.03.2017
Fjernbanens KørestrømsInstruks FKI (gælder ikke SICAT-anlæg) S-banens KørestrømsInstruks SKI BN1-105-2 & BN1-106-2 01.11.2017
Krav til kabeltyper i Sicat-kørestrømsanlæg TM 93-1 27.11.2019
Kørestrømsanlæg. Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen BN2-84-2 20.08.2018
Kørestrømsinstruktion for Køge N - Næstved TM 88 14.03.2019
Kørestrømsinstruktion for Vigerslev - Ringsted TM 89 20.05.2019
Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 BN1-172-1 29.06.2017
Overgang fra masteventiler til banegnistgab TM 08 01.12.2007
Projektering af HKT-information BN1-171-2 14.08.2020
Retningslinier for jording af Banestyrelsens anlæg TM 01 01.03.2002
S-banens returstrømssystem, retningslinier for montage af returstropper TM 03 25.07.2006
SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner 25.06.2014
SAB Særlige Potentialudligningsregler for SICAT ANLÆG 29.08.2018
Servitutter om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på Banedanmarks strækninger TM 49 31.01.2013
Supplerende bestemmelser for kabelmærkning af potentialudlignings- og returstrømsforbindelser på elektrificerede baner, samt retningslinjer for udførelse og udlån af dokumentation TM 28 udgave 2 20.08.2018
TM 03-2 S-banens returstrømssystem. Retningslinjer for montage af returstropper TM 03-2 21.02.2020
TM 100-1 Kørestrømsinstruktion for kørestrømsanlægget på strækningen Ringsted - Vordingborg TM 100-1 04.03.2021
TM 103-1 Kørestrømsinstruktion for kørestrømsanlægget på strækningen Roskilde - Holbæk TM 103-1 12.05.2021
TM 32-3 Krav til kabeltyper og baneplinte for potentialudligning og returstrøm (ekskl. Sicat) samt returstrømskabler i togforvarmeanlæg på alle strækninger TM 32 28.06.2021
TM 97-1 Krav til føringsrørbeskyttelsesrør til returstrøms- og potentialudligningsforbindelser TM 97-1 31.01.2020
Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg BN1-82-1 01.01.2012
Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer TM 01 15.01.2001