Servitutter om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på Banedanmarks strækninger

ID: TM 49

TM 49, version 10, 31.01.2013 er afløst af:

Servitut 2014 (Elektrificeringsprojekt)

En forklaring af hvordan Servitut 2014 skal bruges kan findes her:

Nabo til jernbanen

Den ansvarlig er: Sektionschef, Strøm Systemer, Drift & Vedligehold

TM 49 15.08.2012 / Version 10 31.01.2013  4 sider  (Januar 2013)

TM 49 15.08.2012 er fjernet, den har skabt forvirring og er ikke gældende.
Der kommer en banenorm der erstatter den.

Servitutmæssigt er version 10 den gældende mht respektafstande målt fra nærmeste spændingsførende del.
Efter sommer 2014 færdiggøres Banenorm BN1-105-1 hvori servituttekst fra version 10 vil indgå i sin ordlyd.
Yderligere spørgsmål kan stilles til Finn Søndertoft fsp@bane.dk  mobil +45 26719542

Denne tekniske meddelelse beskriver rådighedsindskrænkninger på naboejendomme og vilkårene for beplantning langs kommende/fremtidige elektrificerede strækninger.
Dette er tillæg til banenorm BN1-105 afsnit 2.3 og BN1-106 afsnit 2.3