Krav til føringsrørbeskyttelsesrør til returstrøms- og potentialudligningsforbindelser

ID: TM 97-1

Denne meddelelse indeholder krav til føringsrør/beskyttelsesrør til returstrøms- og potentialudligningsforbindelser og vil være gældende indtil BN1-190-1 træder i kraft , idet reglerne vil blive optaget heri.