Kørestrømsanlæg drifts- og beskyttelsesjording på Fjernbanen

ID: BN2-83-4

Denne revision indeholder faktuelle rettelser:

  • Efter ønske fra Sund & Bælt ændres anvisningen vedrørende dokumentationskrav for Sund & Bælts baner .
  • Krav til dokumentation af returstrømsforbindelser på sporisolationsplaner (Sikring) findes nu i normaltegning SN 792.70 V 0947, som der indføres henvisning til.