Retningslinier for jording af Banestyrelsens anlæg

ID: TM 01

TM 01 01.03.2002  4 sider  (April 2002)

Denne meddelelse beskriver retningslinier for jording og potentialudligning af Banestyrelsens egne anlæg, samt fremmede anlæg placeret på Banestyrelsens arealer