Kørestrømsanlæg. Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

ID: BN2-84-2

BN2-84-2

Formålet med denne banenorm er at tydeliggøre nogle af de gældende regler og praksis med hensyn til potentialudligning (beskyttelsesjording) på S-banens elektrificerede strækninger. Regler og praksis beskrevet i andre regler, standarder og bekendtgørelser er ikke gengivet i nærværende banenorm, men i visse tilfælde medtaget i form af henvisninger.

 

Banenormen er baseret på Stærkstrømsbekendtgørelsen, DS/EN 50122-1 samt BN1-106-1 og supplerer disse.

 

BN2-84 er ikke dækkende for nyt signalsystem, indeholder forældede begreber og skal efter planen udgå ved ikrafttræden af BN1-190-1 Elektrisk sikkerhed: Lavspændingsforsyning/jording/retur­strøm/po­ten­tial­udligning.