Krav til kabeltyper og baneplinte i kørestrømsanlægget

ID: TM 32

TM 32 06.06.2017  4 sider  (Juni 2017)

TM 32 (Nye krav til kabeltyper og baneplinte i kørestrømsanlægget gældende for S-banen og Fjernbanen.krav) udgave 2 indeholder faktuelle rettelser bl.a.:

TM32 indeholder en oversigt over kabler i sporet/køreledningsanlægget anno 2013. Oversigten dækker kun anlæg med kortslutningsniveauer på kørestrømsanlæg med kortslutningsstrøm ≤ 6kA, hvilket er tilstrækkeligt for "de gamle anlæg". De nye SICAT-anlæg kan have sektioner med kortslutningsstrøm > 6kA og dimensionerne ikke i alle tilfælde være tilstrækkelige.

Den nye udgave har nyt layout, hvilket bl.a. medfører, at der indføjes følgende indledende afsnit:

- Anvendelsesområde
- Overgangsbestemmelser
- Ændringer i forhold til tidligere gældende regler