Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg

ID: BN1-82-1

BN1-82-1  167 sider  (Januar 2012)

BN1-82-1 fastlægger og beskriver Banedanmark krav til eftersyn/tilstandsinspektion og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg (køreledningsanlæg, strømforsyningsanlæg, returstrømsvej og beskyttelsesjording).

Banenormen erstatter ikke egentlige tekniske sikkerhedsregler, men er baseret på:

- europæiske standarder
- stærkstrømsbekendtgørelsen
- leverandøranvisninger
- skandinaviske erfaringer
- eksisterende vejledninger fremstillet af eller for Banedanmark

Banenormen er opbygget som krav til vedligeholdelsesopgaver af forskellige type opdelt på hyppighedsintervaller og hørende til konstruktioner eller komponenter.

For de komponenter/delsystemer, m.m. hvor der findes drifts- og vedligeholdelsesmanualer skal disse anvendes med mindre andet er anført i BN1-82