Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

ID: TM 01

TM 01 15.01.2001  5 sider  (Januar 2001)

Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal fremover tilsluttes fundamentsjord og lynaflederjord (neutraljord).