Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.

Nederst på siden kan du tilmelde dig abonnementet Tekniske regler. Så modtager du automatisk en mail, når der kommer opdateringer til de tekniske normer og regler.

Navn Id Dato Download
Udvidet eftersyn af stænger samt levetidskriterier for sporskiftedrev type VES 1926, DSB 1946, DSB 1957, DSB 1979, DSB 1987 og BSM 2005 på broer TM 40 27.04.2012
Indvendig ledningsmontage i sporskiftedrev type DSB 1957 TM 24 06.01.2011
Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 TM 64 17.01.2014
Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 BN1-172-1 29.06.2017
Kortslutning i sporskiftedrev type DSB 1994 TM 44 07.03.2012
Honeywell fribane - tænde/slukkeudstyr, EN 267.00 TM 10 06.12.2000
Honeywell slukkeudstyr, type SST, KN 267.00 R nr. 8165 TM 01 14.05.2001
FTG S 46 og FTG S917 TM 07-2 03.03.2022
Supplerende regler til: ATC-togstop Anlægsbestemmelser BN1-72 TM 75 18.05.2017
Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1 01.02.2007
Betjening af trafikstyringssystemer BN2-78-1 01.02.2007
Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring BN1-182-1 01.03.2013
Projektering af HKT-information BN1-171-2 14.08.2020
Betjening af trafikstyringssystemer BN3-79-1 01.02.2007
Fjernstyring af sikringsanlæg - eksempler BN3-76-1 01.02.2007
Vejledning ifm. planlægning og udførelse af infrastrukturarbejder på S-banestrækninger med CBTC BN3-213-1 17.12.2020
Indregulering af lampestrømme TM 04 01.08.2000
Mulighed for anvendelse af ny LED lampe for sporskiftelygte TM 60 03.11.2013
Retningslinjer for håndtering af Signal Programmets signaltekniske udstyr på ikke ETCS ibrugtaget strækninger - Fjernbane Øst TM 80-5 29.06.2023
Godkendelse af leverandør TM 09 25.10.2000
Anvendelse af letvægtsbaliser til at etablere ATC dækning af La TM 01 08.08.2003
Benyttelse af ledig kontakt på sikringsrelæ ved kontakt fejl TM 14 22.06.2002
Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe TM 21 01.10.2010
Håndtering af SP signaltekniske udstyr på ikke-ETCS-ibrugtaget strækninger - F-bane vest TM 79-3 29.06.2023
Etablering af kunstig kontrol på aflåst sporskifte TM 87-2 06.12.2021
Retningslinjer for håndtering af ATC og ATC-togstop materiel TM 43 24.04.2012
Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata 31.03.2014
Kompatibilitetskrav til akseltællertyper (ATC/STM-DK) TM 104-1 10.11.2021
Krav til kabeltyper og baneplinte for potentialudligning og returstrøm (ekskl. Sicat) samt returstrømskabler i togforvarmeanlæg på alle strækninger TM 32-3 28.06.2021
ATC-togstop Anlægsbestemmelser BN1-72-3 20.12.2013
Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere TM 19 02.08.2010
SODB anlægsbestemmelser for automatisk sikrede overkørsler 01.03.2014
SODB anlægsbestemmelser 18.07.2024
SODB anlægsbestemmelser for S-banen, København H (nær) - Skelbæk og Østerport (nær) 05.10.2018
Arbejde i sikringsanlæg BN1-183-2 01.02.2018
Fjernbane vest, arbejde i signalsystemet TM 94-2 14.12.2022
Fjernbane øst, arbejde i signalsystemet TM 95-1 06.12.2022
Indbygningsforskrift for mobil ATC 31.03.2014
Indbygningsforskrift for kombineret dansk/svensk mobil ATC 31.03.2014
Hengstler relæer, nye betegnelser og bestillingsnumre TM 06 01.08.2000
Bremsevejlængder for HKT-overvågede tog BN1-170-1 29.06.2017
Tungevandring BSM MET og BSM P80 TM 106-1 01.12.2021
Faktaindsamling ved uheld og sikkerhedsmæssige hændelser CBTC TM 92-1 28.05.2019
Ikke godkendte DC/DC konvertere TM 34 13.09.2011
DCTC-S TM 47 14.05.2012
DCTC og RCTC TM 45-2 18.05.2020
Produktionsfejl på sikringsrelæer type DD4911 og DD4912 TM 54 15.08.2013
Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg BN1-184-1 01.10.2014
Fjernbane øst, Faktaindsamling ved uheld TM 96-1 06.12.2022
Fjernbane Vest, Faktaindsamling ved uheld TM 86-4 14.04.2023
Tidsforsinkede relæer TM 05 01.08.2000
TCTC TM 46 14.05.2012
Trafikstyringssystemer BN1-77-1 01.02.2007