Betjening af trafikstyringssystemer

ID: BN3-79-1

BN3-79-1  161 sider  (Februar 2007)

Dette dokument beskriver eksempler på, hvordan funktionskravene beskrevet i BN1-77-1
Trafikstyringssystemer og BN2-78-1 Betjening af trafikstyringssystemer kan opfyldes. Undtaget
herfor er betjening af sportavler som skal ske efter de eksisterende forskrifter (Der henvises til SODB betjeningsvejledningerne for de pågældende typer sikrings- og fjernstyringsanlæg).

Denne BN3 norm, som er projektuafhængig, kan anvendes i forbindelse med udbud til at fortælle potentielle leverandører, hvordan Banedanmark forestiller sig funktionskravene fra BN1-77-1 og BN2-78-1 kan opfyldes. BN3-79-1 indeholder ingen krav. De projektspecifikke krav skal beskrives i det pågældende projekts kravspecifikation.

Denne norm angiver for hvert af de kendte objekttyper i Banedanmarks trafikstyringsanlæg
forslag til:
  - hvilke tilstande objekttypen kan være i
  - hvilke kodeord, der bør benyttes til betjening af objektet ved tastaturbetjening
  - hvordan objektet kan præsenteres i de enkelte tilstande.

Desuden vises forslag til hvordan delsystemer, der er en del af trafikstyringssystemet men ikke en del af den primær funktion, kan betjenes og vises.