FTG S 46 og FTG S917

ID: TM 07-2

Denne tekniske meddelelse gælder for Banedanmarks infrastrukturforvalterområde ved anvendelse af sporisolationer type FTGS 46 og Type FTGS 917.