Produktionsfejl på sikringsrelæer type DD4911 og DD4912

ID: TM 54

TM 54 15.08.2013  2 sider  (August 2013)

Et styk DD4911 med ID nummer 536815 er blevet fundet med en produktionsfejl under en ibrugtagning.
Fejlen viste sig ved at der var meget lav modstand (ca. 70 ohm) mellem to kontakter på relæet. De to kontakter sidder overfor hinanden på det indvendige RF-relæ.

Banedanmark ønsker at lokalisere DD4911 og DD4912 relæer med ID numre som ses på side 2, da der er mistanke om at disse serier kan være fejlbehæftede også.