SODB anlægsbestemmelser

SODB anlægsbestemmelser  268 sider  (Juli 2024)

SODB er forkortelsen for Banedanmarks samling af regler for betjening, trafikal funktion mv. af sikringsanlæg, Sikringsanlæggene Og Deres Betjening. SODB anlægsbestemmelser indeholder de trafikale og trafiksikkerhedsmæssige regler for design af sikringsanlæg. De fleste regler vedrører de udvendige anlæg, så som signaler, togdetektering og sporskifter, men en del handler også om, hvordan selve funktionaliteten skal være, f.eks. i togveje.

SODB anlægsbestemmelser har status som en norm (BN1).

SODB anlægsbestemmelser er karakteristisk ved, at de foruden selve reglerne også indeholder de bagvedliggende overvejelser og historiske redegørelser for reglerne. Disse kan skelnes fra selve reglerne ved den mindre skrift og den indrykkede margen.