Fjernbane øst, Faktaindsamling ved uheld

ID: TM 96-1
Denne tekniske meddelelse gælder for Banedanmarks infrastrukturforvalterområde ved undersøgelser af sikkerhedsmæssige hændelser (herunder uheld) i forbindelse med signalsystemet (ERTMS) på Fjernbane Øst.
Denne tekniske meddelelse skal sikre, at der i forhold til signalsystemet tages de nødvendige forholdsregler ved uheld, bl.a. med henblik på undersøgelse af årsagen ved uheld og andre sikkerhedsmæssige hændelser, når der tilkaldes teknisk assistance.