Udvidet eftersyn af stænger samt levetidskriterier for sporskiftedrev type VES 1926, DSB 1946, DSB 1957, DSB 1979, DSB 1987 og BSM 2005 på broer

ID: TM 40

TM 40 27.04.2012  2 sider  (April 2012)

Denne TM er blevet til på baggrund af eftersyn af sporskiftedrev på broer. Det har vist sig at træk- og mellemstænger bliver belastet hårdere her end stænger på drev der ligger i normale forhold. I den forbindelse er det besluttet at udvide eftersyn af stænger for sporskiftedrev (i følge VN 429 Rnr7713 en gang om året) samt at der for træk- og mellemstænger og sporskiftedrev på broer indføres nye levetidskriterier.