Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.

Nederst på siden kan du tilmelde dig abonnementet Tekniske regler. Så modtager du automatisk en mail, når der kommer opdateringer til de tekniske normer og regler.

Navn Id Dato Download
Servitutter om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på Banedanmarks strækninger TM 49 31.01.2013
Supplerende bestemmelser for kabelmærkning af potentialudlignings- og returstrømsforbindelser på elektrificerede baner, samt retningslinjer for udførelse og udlån af dokumentation TM 28-2 20.08.2018
S-banens returstrømssystem, retningslinier for montage af returstropper TM 03 25.07.2006
Retningslinier for jording af Banestyrelsens anlæg TM 01 01.03.2002
Beskyttelse mod indirekte berøring af koblerdrev til S-banens kørestrømsanlæg TM 02 17.07.2003
Beskyttelsesjording af sporskiftedrev på S-bane strækninger der løber parallelt med elektrificerede fjernbanestrækninger TM 05 26.08.2008
S-banens returstrømssystem. Retningslinjer for montage af returstropper TM 03-2 21.02.2020
Krav til kabeltyper og baneplinte for potentialudligning og returstrøm (ekskl. Sicat) samt returstrømskabler i togforvarmeanlæg på alle strækninger TM 32-3 28.06.2021
Overgang fra masteventiler til banegnistgab TM 08 01.12.2007
Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer TM 01 15.01.2001
Driftsinstruks for kørestrømsanlægget på strækningen Lunderskov - Esbjerg TM 82 17.03.2017
Kørestrømsinstruktion for Køge N - Næstved TM 88 14.03.2019
Kørestrømsinstruktion for kørestrømsanlægget på strækningen Ringsted - Vordingborg TM 100-1 04.03.2021
Kørestrømsinstruktion for kørestrømsanlægget på strækningen Roskilde - Holbæk TM 103-1 12.05.2021
Kørestrømsinstruktion for Vigerslev - Ringsted TM 89 20.05.2019
Krav til føringsrørbeskyttelsesrør til returstrøms- og potentialudligningsforbindelser TM 97-1 31.01.2020
Krav til kabeltyper i Sicat-kørestrømsanlæg TM 93-1 27.11.2019