GAB Kørestrømsarbejder

Her finder du den generelle arbejdsbeskrivelse (GAB) for Kørestrømsarbejde. Bilagene findes nedenfor.

Bilag til kørestrøm - øvrige dokumenter

Filnavn Download
Positivliste

bilag til kørestrøm - skemaer 

Filnavn Download
GAB Kørestrøm Bilag 4.2.2 Etablering af returstrømsforbindelser og potentialudligninger
GAB Kørestrøm Bilag 6.1.1-1 Modtagekontrol konstruktioner og materialer, beton
GAB Kørestrøm Bilag 6.1.1-2 Modtagekontrol konstruktioner og materialer, stål
GAB Kørestrøm Bilag 6.1.2 Modtagekontrol el-komponenter
GAB Kørestrøm Bilag 6.2.2 Prøvegravning
GAB Kørestrøm Bilag 6.2.3 Betonreparationer
GAB Kørestrøm Bilag 6.2.5-1 Rammede pæle
GAB Kørestrøm Bilag 6.2.5-2 Stampede pæle
GAB Kørestrøm Bilag 6.2.5-3 Pæles placering
GAB Kørestrøm Bilag 6.2.5-4 Afstand mastepæl-bardunpæl
GAB Kørestrøm Bilag 6.2.6 Fjernelse af fundamenter
GAB Kørestrøm Bilag 6.3.3-1 Master
GAB Kørestrøm Bilag 6.3.3-2 Galger
GAB Kørestrøm Bilag 6.3.3-3 Rammer
GAB Kørestrøm Bilag 6.3.3-4 Sugetransformermast
GAB Kørestrøm Bilag 6.3.3-5 Opfangsmast
GAB Kørestrøm Bilag 6.3.3-6 Fikspunktsmast
GAB Kørestrøm Bilag 6.3.3-7 Nedmast
GAB Kørestrøm Bilag 6.4.1.4-1 K-ophæng
GAB Kørestrøm Bilag 6.4.1.4-2 Stræknings- og bærehængere presning
GAB Kørestrøm Bilag 6.4.1.4-3 Strækningshængere monteret
GAB Kørestrøm Bilag 6.4.6.3-1 Ledningsadskillere - neutralsektion
GAB Kørestrøm Bilag 6.4.6.3-2 Koblere m.m. fjernbane
GAB Kørestrøm Bilag 6.4.6.3-3 Vekselfelt, fjernbane
GAB Kørestrøm Bilag 6.4.6.3-4 Trækprøvning af inserts
GAB Kørestrøm Bilag 6.4.6.3-5 Broophæng Rebosio
GAB Kørestrøm Bilag 6.5-1 Udførelseskontrol samlet
GAB Kørestrøm Bilag 6.5-2 Placering af mast ved sporskifter
GAB Kørestrøm Bilag 6.9 registrering af brønde, bygværker og ledninger under terræn
GAB Kørestrøm Bilag 7.5 Midlertidige ledningsadskillere
GAB Kørestrøm Bilag 9.2 Overgang til daglig drift
GAB Kørestrøm Bilag 9.3-1 Ibrugtagning af køreledningsanlæg
GAB Kørestrøm Bilag 9.3-2 Måling af køreledningshøjde og zigzag
GAB Kørestrøm Bilag 443 Midlertidige returstrømsforbindelser og potentialudligninger daglig kontrol

Bilag til kørestrøm - tegninger

Filnavn Download
FN 0002.0001.0
FN 0002.0002.0
FN 0002.0003.0
FN 0002.0023.0
FN 0036.0408.0
FN 0036.0409.0
FN 0071.0100.0
FN 0076.0003.0
FN 0076.0005.0
FN 0076.0007.0
FN 0076.0008.0
FN 0076.0015.0
FN 0076.0021.0
FN 8046_510_0-_1
FN 8076.0018.0-3
FN 8076.0018.5-8
FS 0001.0014.0
FS 0001.0019.0
FS 0016.0051.0
FS 0016.0082.0
FS 0016.0082.2
FS 0016.0183.0
FS 8016.0040.0
FS 8016.0183.2
FS 8016.0183.3
FS 8016.0185.2
FS 8016.0185.3
FS 8016.0186.2
FS 8016.0186.3
FS 8032.0500.1.5
IN 253.21 V1531
KN 01.101 A0401
KN 253.21 Q0566
KN 253.21.Q0822
KN 258.21 Q0563
KN 258.21 Q0564
KN 258.21 Q0565
KN 43.022 A5473
KN 43.024 A5801
KN 43.027 A5803
KN 43.032 A5906
PR0030.30010

bilag til kørestrøm - type og systemdokumentation

Filnavn Download
AAB Beton
AAB MONTAGE-BÆR
AAB Montage-El
AAB Stål
Bilag til AAB Montage, montage af reflekser og advarselsskilte på bærende konstruktioner samt montage A
Bilag til AAB Montage, Montageforskrift for bevægeligt opfang, S-bane
Bilag til AAB Montage, Montageforskrifter for Elektrisk koblerdrev, S-bane
Bilag til AAB Montage, Montageforskrifter ledningsadskiller, Neutralsektioner, ilægning af Baliser
Bilag til AAB Montage, Udendørs ledningskobler, fjernbane
SAB Aptering
SAB Betonlod
SAB Betonreparation
SAB El-komponenter
SAB Galger
SAB K-ophæng mv
SAB Master
SAB Pæle
SAB Rammer
SAB SPÆRRINGER (tidligere SAB skærmtage)
Typecertifikat F160ST
Typecertifikat F200ST
Typecertifikat S100St
Typecertifikat S120Al
Typecertifikat S120St