Standard for jernbanesikkerhed for entreprenører

Banedanmark har bedt Dansk Standard om at stå for udviklingen af en standard for jernbanesikkerhed for entreprenører. Standarden skal træde i stedet for den godkendelse af entreprenører, som Banedanmark gennemfører i dag iht. Retningslinjer for godkendelse af entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.

Dansk Standard er Danmarks officielle standardiseringsorganisation, der udvikler og udgiver standarder. Der er i regi af Dansk Standard blevet etableret et standardiseringsudvalg, hvori standarden bliver udviklet.

Når standarden er udviklet og trådt i kraft, vil Banedanmark i kontrakter, i stedet for de nuværende krav til jernbanesikkerhed henvise til, at entreprenører skal leve op til standarden. Entreprenører kan så enten lade sig certificere af et uafhængigt certificeringsorgan, eller de kan på anden måde vise overfor Banedanmark, at de lever op til standarden. Omkostninger til certificering afholdes direkte af entreprenørerne. Certificeringen kan således træde i stedet for Banedanmarks godkendelse af entreprenører til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.

Standarden for jernbanesikkerhed for entreprenører vil basere sig på eksisterende ledelsesstandarder. Dette vil gøre integration med andre ledelsesstandarder lettere for entreprenører, der i forvejen anvender for eksempel ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse) eller ISO 14001 (miljøledelse).

Standarden sigter mod at være fuldt dækkende for de krav, som sikkerhedscertificerede jernbanevirksomheder og sikkerhedsgodkendte infrastrukturforvaltere skal stille til entreprenører i henhold til Bekendtgørelse 147 og dennes kommende erstatning. En certificering efter standarden kan således bruges som generel dokumentation for at entreprenører lever op til etablerede jernbanesikkerhedsmæssige standarder.

Arbejdet med udvikling af en standard for jernbanesikkerhed for entreprenører blev igangsat efter sommerferien 2019. Der sigtes mod at standarden, inkl. vilkårene for at blive certificeret efter standarden, udgives medio 2020.

Læs mere herom:

Dansk Standards hjemmeside.

Læs mere i invitation til interessenter til Informations- og opstartsmøde hos Dansk Standard d. 16. august 2019.